IP-Partner

IP-Partner

Karl Åke Andersson är ett Gävlebaserat auktoriserat svenskt patentombud och europeiskt designombud.  ScandGate tog fram en webbproduktion och implementerade en reCAPTCHA (botskydd) i IP-Partners kontaktformulär för minskad mängd spammail.

Besök gärna ip-partner.se