Fordonstvätten

FordonsTvätten

Fordonstvätten är en tvätt för både stora och små fordon i Östhammar. ScandGate tog fram en webbproduktion åt Fordonstvätten, men framförallt gjorde vi en webbimplementering av deras driftstyrsystem. Vi arbetade med Siemens styrsystem i samarbete med Mattias Andersson EL och FordonsTvätten och skapade därigenom en webbimplementering där du som tvättanvändare på Fordonstvättens webbplats kan se om det är upptaget eller inte samt kvarvarande tvättid i FordonsTvättens gör-det-själv-hall i Östhammar. 

Besök gärna fordonstvatten.nu