Förmedla ett möte – tjäna pengar!

Under januari 2018 sjösätter vi vår nya kampanj som går ut på att öka antalet mötesbokningar – och den involverar just DIG!

Kort och gott handlar kampanjen om att du använder ditt kontaktnät för att hitta en företagare med ett potentiellt IT-behov inom våra verksamhetsgrenar: det kan innebära produktion av ny webbplats, flytt till ny hostingleverantör eller ett nytt supportavtal. Om denne företagare skriver ett avtal med oss utgår 5% av avtalsvärdet i arvode till dig som kontaktförmedlare*. Observera att ditt uppdrag endast är att förmedla ett möte som förhoppningsvis resulterar i ett avtal.

Prisexempel: en webbplats inkl text- och bildhantering kostar 14.990 kr, vilket ger dig en ersättning om 750 kr (brutto).

Anmälan av ett bokningsbart möte sker till e-postadressen bokning@scandgate.se. Ange kontakt- och personuppgifter när du anmäler ett bokningsbart möte. Observera att kontakt med tilltänkt företag tas i egenskap av privatperson och INTE i egenskap av representant för ScandGate (du får alltså inte presentera dig som medarbetare hos ScandGate).

För mer info, vänligen tag kontakt med oss på telefon 010-10 197 20 (välj knappval 1) eller maila oss på bokning@scandgate.se.

____________________________

* Beräkning av arvode sker på avtalspris exklusive moms. Utbetalningen som är en engångsutbetalning sker den 25:e nästkommande månad, efter tecknat avtal.