ScandGates Medarbetare

Marknadsavdelning

Annika Englin

Annika sköter ScandGates sociala kanaler och vår övriga marknadsföring.

Rebecca Kinde

Rebecca är verksam inom ScandGates säljavdelning och är en aktiv part inom företagsnätverkande och företagsträffar.

ScandGates Medarbetare

Utvecklingsavdelning

Stefan Bertilsson

Stefan är vår allround-utvecklare och tillika Wordpressexpert.

Fredrik Svensson

Fredrik är utvecklare med lång erfarenhet inom mobilsystemutveckling.

Mia Zetterberg

Mia är utvecklare med stora kunskaper inom flödessystem.

Jan Roos

Jan är systemutvecklare och vår Webbshopsexpert.

Övrig personal

HR-frågor

Michelle Eriksson

Michelle ansvarar för HR-frågorna på ScandGate.

Övrig Personal

Ledning

Niclas Eriksson

Niclas är ScandGates grundare. Han skriver copytexter och programmerar emellanåt.