Bild på Programmering

Bemanning & Rekrytering inom IT

Ibland utvecklar sig IT-projekt inte helt och hållet som man tänkt sig. De får lätt en tendens till att vilja bli mer komplexa än planerat, vilket sätter medarbetarnas kompetens på prov. Detta kan ge två effekter: projektet kanske inte klarar deadline och/eller IT-implementeringen kanske inte kan slutföras fullt ut.

Anlita därför extern kompetens via oss i tid. Vi har tillgång till varierande kompetens inom ett stort antal programmeringsspråk och IT-miljöer.

För mer info, kontakta oss på: recruitment@scandgate.se